support@phalconhost.com
Messenger of PhalconHost
Line@ of PhalconHost

ลูกค้าสามารถติดต่อทีมงาน PhalconHost ได้อย่างรวดเร็ว

Add LINE: @PhalconHost

Line ID: @PhalconHost

มีเครื่องหมาย "@" นำหน้าด้วยนะครับ

การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ปกติเราจะออกใบแจ้งหนี้/เสร็จรับเงินสำหรับทุกรายการสั่งซื้อที่ชำระเงินเข้ามาอยู่แล้ว โดยจะอยู่ในรูปของ PDF ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จาก ระบบบริการลูกค้า ของเรา


สำหรับลูกค้าที่ต้องการในรูปแบบใบกำกับภาษี เราสามารถจัดส่งให้ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

จัดส่งใบกำกับภาษีเป็นไฟล์ pdf (ฟรี)

(กรุณาระบุ เลขที่ใบแจ้งหนี้, ออกในนามอะไร, ส่งไฟล์ pdf ไปที่อีเมล์อะไร)
ส่งอีเมล์มาที่ฝ่ายบัญชี: billing@phalconhost.com

จัดส่งใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์

(กรุณาระบุ เลขที่ใบแจ้งหนี้, ออกในนามอะไร, ที่อยู่ในการจัดส่ง)
ส่งอีเมล์มาที่ฝ่ายบัญชี: billing@phalconhost.com


กรณีที่ลูกค้าต้องการให้เราจัดส่ง รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ตัวจริงไปให้ทางไปรษณีย์
คิดค่าส่งเอกสาร 40.00 บาท (รวม VAT แล้ว)

หมายเหตุ: กรณีที่ค่าบริการรวม 1,000.00 บาทขึ้นไป. ไม่คิดค่าจัดส่งเอกสาร (ฟรี).


แก้ไข ณ วันที่ 20/07/2560 18:00 น.