support@phalconhost.com
Messenger of PhalconHost
Line@ of PhalconHost

ลูกค้าสามารถติดต่อทีมงาน PhalconHost ได้อย่างรวดเร็ว

Line ID: @PhalconHost

มีเครื่องหมาย "@" นำหน้าด้วยนะครับ

สถานที่ตั้งเครื่องเซิฟเวอร์

เราได้จัดวางเครื่องเซิฟเวอร์ไว้ที่อาคาร กสท.โทรคมนาคมซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการอินเตอร์เน็ตชั้นนำของไทย โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงถึง 30Gbps พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ระบบไฟฟ้าสำรอง รวมถึงระบบปรับอากาศกระจายความเย็นประสิทธิภาพสูง และมีเจ้าหน้าที่มืออาชีพคอยดูแลตลอด 24 ชม.

cat

แก้ไข ณ วันที่ 11/01/2016 08:00 น.